Tuesday, August 26, 2014

nahnu du'at

hari ini orang suka menghukum instead of rationalization.
terus menghukum lebih mudah.
mencari keadilan perlu usaha sikit. sikit punya susah.
terus memberi hukuman adalah ultimatum yang menamatkan semua pencarian ke arah keadilan.
rationalisasi membuka ruang demi ruang sehingga keadilan ditegakkan.
keadilan adalah prinsip alami merentas agama dan bangsa.
dunia hari ini penuh dengan ketidakadilan.
sebab manusia memberi definisi tersendiri terhadap makna adil.


 ...dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhan-Nya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. (4:58)

Prof Hamka menulis dalam Tafsir Al-Azhar:


"Sebab turun ayat diatas ialah kerana berita fitnah oleh pihak munafik, maka tindakan yg perlu jangan terburu menerima berita itu, siasat dahulu sebelum menjatuhkan apa-apa hukuman. Hendaklah ingat apa yg Hakim Islam telah putuskan dalam sesuatu perkara. Dasar utama disini ialah menegakkan keadilan dan membela mereka yg teraniaya dan jangan pula membela puak yg melakukan dosa dan durjana."


istighfar dan taubat menghapuskan dosa kita kepada Allah, bukan kepada orang yang kita zalimi...

0 shuriken:

Template by - paley_11 | Daya Earth Blogger Template