Friday, February 27, 2009

LAziNEss in Me


"Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan mahupun dengan rasa berat dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui"
(QS At-Taubah:41)

0 shuriken:

Template by - paley_11 | Daya Earth Blogger Template