Saturday, August 15, 2009

Siri 5: Bicara Di Dalam Penjara

Bismillah...

Yusuf as. ketika dimasukkan ke dalam penjara tanpa dosa ternyata penjara dan sempitnya keadaan di dalamnya tidak memalingkannya dari kewajipan dakwahnya kepada Allah. Oleh kerana itu ia memanfaatkan kesempatan yang baik saat dua orang penghuni penjara bertanya kepadanya tentang tafsir mimpi yang dialami keduanya sebagaimana yang dikisahkan oleh firman Allah swt seperti berikut;

"Hai kedua penghuni penjara! Manakah yang baik, tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa?"
(QS Yusuf : 39)

0 shuriken:

Template by - paley_11 | Daya Earth Blogger Template