Saturday, August 22, 2009

Siri 7: Kisah Orang Yang Berdebu

Bismillah...

Sahabat 'Abdullah ibnu 'Abbas ra. menceritakan perihal ketekunannya dalam menuntut ilmu. Ia menggabungkan antara sikap rendah hati dan sabar terhadap berbagai kesulitan menuntut ilmu dan menghimpun hadis, sehingga angin menaburkan debu ke tubuhnya. Ia melakukan hal itu kerana mengharapkan bisa mencium bau harum syurga dan melewati titian sirat tanpa hisab.

Berikut ini dengarkanlah pengalaman yang dialaminya sebagaimana yang dikatakannya:

"Aku selalu mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah saw untuk menanyakan kepada mereka tentang sebuah hadis. Jika ada sebuah hadis yang sampai kepadaku dari seorang sahabat, maka aku mendatanginya dan jika dia sedang istirehat siang maka aku rebahkan diriku dengan beralaskan selendangku di depan pintu rumahnya, sedangkan angin menaburkan debu ke tubuhku. Kemudian orang yang ku tunggu itu keluar lalu berkata kepadaku, "Wahai anak paman Rasulullah saw, mengapa engkau sampai datang kepadaku padahal engkau tinggal mengutus wakilmu untuk memanggilku, maka aku pasti akan datang kepadamu?" Aku menjawab, "Tidak. Akulah yang lebih berhak untuk datang kepadamu" Lalu aku menanyainya tentang hadis itu."

[diambil daripada Thabaqat Ibnu Sa'd Jilid 2 m.s 368]

Padahal jika Ibnu Abbas ingin agar mereka membangunkannya, tentulah mereka mahu membangunkan orang yang dimaksud dan dia pasti merasa gembira dengan kedatangannya. Akan tetapi, semangat dan cita-cita itulah yang membuatnya senang mendengar suara angin dan terpaan debu yang mengenai tubuhnya.

Subhanallah...

0 shuriken:

Template by - paley_11 | Daya Earth Blogger Template