Monday, August 24, 2009

Siri 8: Hobi Mengangkat Beban Berat

Bismillah...

Seorang da'i yang cerdik selalu berlumba dengan teman-temannya untuk memikul urusan yang berat-berat sehingga nanti di hari perhimpunan dia menjadi seorang yang memiliki timbangan kebaikan yang sangat berat. Sebagaimana perlumbaan orang-orang Bani Nakha'i dalam Perang Qadisiyah.

Salah seorang sahabat dari kalangan mereka mengatakan:

Kami ikut dalam Perang Qadisiyah, maka banyak dari kalangan kami yang gugur sedang orang-orang yang gugur dari kalangan orang lain tidak banyak. Ketika 'Umar ditanya mengenai hal tersebut, beliau menjawab:

"Bahawa hanya orang-orang Nakha'i sematalah yang mampu menangani urusan yang besar-besar." [Al-Ishabah 1/28]


Tiada seorang pun di antara orang-orang yang ikut dalam Perang Qadisiyah melainkan mendapat musibah, akan tetapi hobi yang disukai oleh orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah adalah berlumba untuk mengangkat beban yang berat-berat.

Subhanallah...

0 shuriken:

Template by - paley_11 | Daya Earth Blogger Template