Saturday, October 18, 2008

Bersama Rasulullah saw, Sang Guru



Dari Abdullah bin Amr, dari Rasulullah saw, beliau bersabda,

"Muslim adalah seseorang yang orang lain selamat dari (kejahatan) lisan dan tangannya. Muhajir (orang yang hijrah) adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah". (HR Ahmad)

Di hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw,"Islam yang manakah yang paling baik?" Nabi saw bersabda, "Hendaknya engkau memberi makan dan mengucapakan salam kepada orang yang engkau kenal mahupun orang yang tidak engkau kenal". (HR Bukhari)

Apakah engkau sempat merenungkan jawapan Rasul saw di atas guna mempelajari fiqih dakwah? Dalam hadis pertama, orang tersebut bertanya tentang bagaimana orang Islam yang paling utama, maka Nabi saw menjawab dengan, "Muslim yang seseorang selamat dari kejahatan lisan dan tangannya". Kemudian hadis kedua, orang lain bertanya dengan persoalan yang sama tetapi Nabi saw menjawab dengan jawapan,"Hendaknya engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal mahupun yang tidak engkau kenali". Yang pertama memberi peringatan kepada orang yang dikhuatirkan akan menyakiti manusia dengan lisan dan tangannya, lalu Nabi saw menahannya dengan petunjuk tersebut. Sedangkan yang kedua Nabi saw memberi dorongan (targhib) kepada orang yang diharapkan dapat memberi manfaat umum dengan perbuatan dan kata-katanya, sebagaimana arahan Nabi saw tersebut.

Rasul saw mengkhususkan dua hal tersebut kerana saat itu diperlukan dalam rangka mengikat hati (ta'liful qulub) dengan bukti penekanan Nabi saw pada dua hal tersebut ketika pertama kali memasuki kota madinah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Termizi dan lainnya dari Abdullah bin Salam ra dengan redaksi berikut,

"Wahai manusia, hendaklah kamu memberi makan, sebarkanlah salam dan solatlah di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidur, makan kamu akan masuk syurga dengan selamat".

Yang perlu diperhatikan oleh seorang dai di sini adalah masalah tepatnya nasihat sesuai keadaan yang dihadapi. Demikianlah permasalahan dai dengan objek dakwahnya, dia harus tahu bila harus mendahulukan sesuatu dan bila pula harus mengakhirkannya. Sesungguhnya Rasulullah saw telah mengutamakan memberi makan atas solat malam ketika manusia sedang tidur. Cuba anda renungkan - semoga Allah memneri kefahaman kepadamu dan kepadaku - bagaimana seorang dai itu harus memperhatikan situasi dan keadaan objek dakwahnya, agar dia boleh berdialog dengan hatinya sehingga hati obejk dakwah dapat tersentuh dengan apa yang dia katakan dan dengan tingkah lakunya, dia dapat menterjemahkan kata-kata ke dalam bentuk amal soleh yang ikhlas.


Sebahagian dai menginginkan agar pesakit itu memakan ubat dengan sekali telan, bukan seperti yang ditentukan oleh doktor iaitu secara bertahap. Dan jika saja pesakit melakukan hal itu, nescaya dia akan binasa. Adapun hikmah telah menentukan, bahawa pengubatan itu bertahap, sampai dia mencapai kesembuhan dengan izin Allah. Seandainya ada orang yang masih tingkat dasar dalam membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata bacaannya, maka jangan engkau menyinggung kesalahannya dan membuat dia berat perasaan. Akan tetapi, ajarlah dia secara bertahap dan berikan semangat kepadanya dengan menyampaikan hadis,"Orang yang kesulitan membaca Al-Qur'an dan merasa berat itu mendapatkan dua pahala. Iaitu pahala membacanya dan pahala susah payahnya". Dengan begitu engkau telah membawanya dalam suasana seolah-olah kamu juga pernah mengalami seperti yang dia alami sekarang, sehingga mudah baginya untuk menerima ketentuan Allah swt dan kesulitan pun tidak lagi dirasakan.


Fiqih Dakwah, Ustaz Dr. Jum'ah Amin Abdul Aziz
Bahagian Ke-4, Kaedah Ke-4, ms 311-313
EraIntermedia

0 shuriken:

Template by - paley_11 | Daya Earth Blogger Template